Thunderbird backup, Firefox backup
MozBackup is not being developed anymore. There are known issues and there is no time on my side to fix all issues and develop new features. Use MozBackup only on your risk. Thanks for understanding. Source code is available on GitHub.

Příručka k MozBackupu 1.4.x

MozBackup je nástroj na zálohování a obnovu uživatelských profilů aplikací Mozilla. Můžete pomocí něj zálohovat a obnovovat poštu, kontakty, záložky apod. Je koncipován jako jednoduchý průvodce, takže jeho používání je vhodné i pro méně zdatné uživatele. Stáhnout si jej můžete v angličtině na domovské stránce či v češtině na serveru Slunečnice. Program je distribuován ve formě jednoduchého instalačního programu nebo jako ZIP soubor. Pokud nevíte, kterou verzi vybrat, zvolte instalátor. Program je distribuován zdarma.

Přehled:

Zálohování

Tip: Pokud se chystáte zálohovat poštu z Thunderbirdu či SeaMonkey Pošta, doporučuji provést údržbu složek. Pomocí této funkce zmenšíte velikost složek s poštou, což bude mít za následek menší velikost zálohy a její rychlejší dokončení.

Nainstalovaný program spustíte z nabídky Start -> Programy -> MozBackup. Po spuštění vás uvítá úvodní okno programu. V této době je nutné ukončit aplikaci, jejíž uživatelský profil chcete zazálohovat. Pokud tak neučiníte, budete průvodcem později upozorněni, že tak musíte učinit. Klepněte na tlačítko Další.

Úvodní okno průvodce

V druhém okně průvodce zvolte operaci, kterou chcete provést. Protože chcete zazálohovat profil, nechce zvolenu volbu Zálohovat profil. V zobrazeném seznamu níže zvolte aplikaci, jejíž uživatelský profil chcete zazálohovat. Klepněte na tlačítko Další.

Okno s volbou programu

V následujícím okně průvodce zvolte uživatelský profil, který chcete zazálohovat. Většina z vás bude mít v seznamu pouze výchozí uživatelský profil, který je pojmenován default. Níže naleznete volbu Volba souboru, kde si zvolíte, kam chcete uložít zálohu. Standardně se záloha ukládá do složky Dokumenty v rámci vašeho účtu ve Windows. Následně klepněte na tlačítko Další.

Okno s volbou profilu

Po klepnutí na tlačítko Další budete jednoduchým dialogem dotázáni, zda si přejete zálohu zaheslovat. Pokud nemáte k zaheslování nějaký zvláštní důvod, zvolte Ne.

Okno s volbou profilu

V následujícím okně průvodce budete dotázáni, které části uživatelského profilu si přejete zazálohovat.Obecné nastavení je povinnou součástí zálohy, protože bez tohoto nastavení by nemusela obnova proběhnout do původního stavu. Zálohování nainstalovaných rozšíření je na vlastní riziko, protože některé rozšíření mohou po obnově způsobovat problémy. To je způsobeno nekvalitním napsáním některých z nich. Volba Pouze nastavení e-mailu při zaškrtnutí zazálohuje pouze nastavení pošty tj. bez složek s poštou. Po zvolení voleb klepněte na tlačítko Další.

Okno s volbou věcí na zálohování

Poté je zahájeno samotné zálohování, jehož délka se odvíjí od velikosti uživatelského profilu. Zejména u Thunderbirdu probíhá zálohování delší dobu.

Průběh zálohování

O dokončení zálohování budete informování závěrečným oknem průvodce. Pokud chcete zazálohovat další uživatelský profil, zaškrtněte volbu Nový záloha či obnova, která změní funkci tlačítka Konec na Další a umožní vám provést další zálohu pomocí průvodce.

Dokončení operace

Obnova zálohy

Postup obnovy zálohy je velmi podobný zálohování. V druhém oknu průvodce zvolte volbu Obnovit profil, v následujícím okně zvolte uživatelský profil, kam chcete zálohu obnovit a pomocí tlačítka Procházet zvolte umístění souboru se zálohou. Poté budete dotázáni na heslo k záloze, pokud jste ho při zálohování nastavili. Nakonec si zvolíte, co vše chcete ze zálohy obnovit a provedete obnovu.

Tip: V okně s volbou profilu jsou k dispozici tlačítka Nový profil a Obnovit. To první slouží k vytvoření uživatelského profilu, druhé k obnovení seznamu profilů po vytvoření nového profilu.

Upozornění: Zálohy nejsou inkrementální, takže obnovením některého z nastavení můžete přemazat informace již umístěné v uživatelském profilu!

Tipy a časté dotazy

Do jakého formátu MozBackup ukládá zálohy?

MozBackup ukládá data do souboru s příponou pcv, ale ve skutečnosti je jedná o obyčejný ZIP soubor. Soubor se zálohou tedy můžete jednoduše přejmenovat na ZIP a rozbalit manuálně.

Je MozBackup k dispozici pro Linux či Mac OS X?

Ne, není.

MozBackup v seznamu aplikací ukazuje program v jiné verzi než mám nainstalovánu. Co s tím?

V zásadě si toho nemusíte vůbec všímat - tato informace je čistě informační. MozBackup tuto informaci detekuje z registrů Windows. Tam však nemusí být informace vždy aktuální z důvodu používání ZIP verze aplikace, nestandardního odinstalování či střídavého používání více verzí aplikace. Z hlediska zálohování jsou důležité uživatelské profily, které jsou umístěny pro všechny verze téže aplikace na stejném místě.

V seznamu aplikací chybí Mozilla Suite. Co s tím?

Příčinou je pravděpodobně opět zastaralá informace v registrech - viz předchozí otázka. Aplikace Mozilla Suite a SeaMonkey používají stejné umístení uživatelských profilů, takže v seznamu zvolte SeaMonkey.

Je možné vytvářet automatické zálohy?

Ano. Více v samostatném návodu (v angličtině).

Mohu nějakým způsobem změnit výchozí jméno ukládané zálohy?

Ano, nahlédněte do konfiguračního souboru backup.ini ve složce s nainstalovaným programem.

Tlačítko pro vytvoření nového uživatelského profilu je vyšedlé. Co s tím?

Důvodem je nenalezení zvolené aplikace programem MozBackup. Standardně je umístení aplikace uvedeno v registrech Windows, ale ne vždy tak tomu je. Pokud v takovém případě potřebujete vytvořit uživatelský profil, doporučuji ho vytvořit pomocí zvolené aplikace.

Mohu obnovy zálohy provést manuálně?

Ano. Přejmenujte soubor na ZIP a rozbalte libovolný soubor do uživatelského profilu. Význam jednotlivých souborů naleznete v přehledovém článku. Manuální obnovení pošty můžete snadno provést pomocí návodu.

Poslední aktualizace: 6. září 2006